ЦЕНТАР ЗА ЈАЗИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
MK
EN
Музика
ON/OFF
 
Уписите се во тек. Тестирајте се и проверете до каде сте со англискиот на следниов линк: www.englishjet.com/english_courses_files/test_level.asp
Ги проширивме хоризонтите - отворивме една поинаква димензија.Бидете дел од неа!
facebook instagram
© Bronco 2009-2012